Quảng cáo

Ứng dụng thay thế cho Xenu's Link Sleuth hàng đầu cho Windows

Xenu's Link Sleuth

Xenu's Link SleuthMiễn phí

Trình kiểm tra liên kết tuyệt vời, miễn phí bị hỏng

Link Sleuth của Xenu là một ứng dụng miễn phí, tiện dụng cho phép bạn kiểm tra xem không có liên kết nào bị hỏng trên trang web của bạn. Có một trang web không chỉ là vấn đề tạo một số tài liệu HTML, tải chúng lên không gian web của bạn và sau...
7
372 bình chọn
 • Brackets

  Brackets1.14.2

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Trình soạn thảo văn bản miễn phí dành cho nhà thiết kế web

  8
  1903 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Adobe Air

  Adobe Air32.0.0.125

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Xây dựng và triển khai các ứng dụng web phong phú trên máy tính để bàn của bạn

  7
  823 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Arduino IDE

  Arduino IDE1.8.12

  Giấy phép
  buy Tải xuống
  Nền tảng

  Trình soạn thảo web Arduino dựa trên đám mây miễn phí

  8
  488 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • MySQL

  MySQL8.0.21

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Lấy nguồn mở cơ sở dữ liệu của bạn bằng MySQL

  7
  3361 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Web Page Maker

  Web Page Maker3.21

  Giấy phép
  buy Tải xuống
  Nền tảng

  Một cách dễ dàng để tạo trang web mà không biết cách lập trình

  7
  293 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • PHP

  PHP7.0.9

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Một trong những ngôn ngữ lập trình Premier của Web. Đa nền tảng.

  7
  405 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Resource Hacker

  Resource Hacker5.1.7

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Công cụ chỉnh sửa tài nguyên miễn phí cho Windows 32 bit và 64 bit

  8
  149 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • cmder

  cmder1.3.1

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Trình mô phỏng giao diện điều khiển di động và thuận tiện

  8
  109 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • SQL Server

  SQL Server2000

  Giấy phép
  buy Tải xuống
  Nền tảng

  Phiên bản dùng thử Chương trình phát triển dành cho Windows

  7
  261 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Advanced IP Scanner

  Advanced IP Scanner2.5.3850

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Địa chỉ IP và máy quét mạng nâng cao miễn phí

  8
  535 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • ArgoUML

  ArgoUML0.35.1

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Ứng dụng sơ đồ mã nguồn mở cho các máy tính cá nhân

  6
  326 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Vim

  Vim8.2.0695

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Trình soạn thảo văn bản có cấu hình cao

  8
  173 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • MATLAB

  MATLABR2020a

  Giấy phép
  buy Tải xuống
  Nền tảng

  Ứng dụng miễn phí cho người yêu Toán

  7
  1966 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Xenu's Link Sleuth không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!

Quảng cáo

Quảng cáo