Đánh giá của người dùng cho:

Xenu's Link Sleuth

Xenu's Link Sleuth1.3.8

Trình kiểm tra liên kết tuyệt vời, miễn phí bị hỏng

Link Sleuth của Xenu là một ứng dụng miễn phí, tiện dụng cho phép bạn kiểm tra xem không có liên kết nào bị hỏng trên trang web của bạn. Có một trang web không chỉ là vấn đề tạo một số tài liệu HTML, tải chúng lên không gian web của bạn và sau...
Tải xuốngdành cho Windows
7
372 bình chọn
Xếp hạng ứng dụng này!